Jiangsu Likang Medical Products Co. Ltd.

产品中心

位置: 首页 -

  • Product name: 医用臀部抑制固定用品

收藏

 

医用臀部抑制固定用品 医用臀部抑制固定用品 医用臀部抑制固定用品

    

医用臀部抑制固定用品
产品代号 产品名称 包装方式 产品规格
LK827034 臀部抑制固定带 1条/塑料袋,6袋/小箱,6小箱/大箱 长38"X 宽18"
LK827032 臀部抑制固定带 1条/塑料袋,6袋/小箱,6小箱/大箱 长36"X 宽16"
产品中心
Jiangsu Likang Medical Products Co. Ltd.
三港农副产品配送